kẹp cá sấu mini, bộ, 1KV 10A, được gắn vào lưỡi đầu dò với đường kính 2mm, sử dụng cho thiết bị đa năng CMM CMP
kẹp cá sấu mini, bộ, 1KV 10A, được gắn vào lưỡi đầu dò với đường kính 2mm, sử dụng cho thiết bị đa năng CMM CMP
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Dây dẫn đôi dài 25m có đầu cắm hình chuối cho kẹp cá sấu kevin
Dây dẫn đôi dài 25m có đầu cắm hình chuối cho kẹp cá sấu kevin
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A,  màu xanh dương
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A, màu xanh dương
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A,  màu đỏ
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A, màu đỏ
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A,  màu đen
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A, màu đen
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, màu vàng
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, màu vàng
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,màu xanh dương 1 KV, 20A
Kẹp cá sấu,màu xanh dương 1 KV, 20A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,màu đỏ 1 KV, 20A
Kẹp cá sấu,màu đỏ 1 KV, 20A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu, 1 KV, 32A
Kẹp cá sấu, 1 KV, 32A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp Kevin, 1KV, 25A
Kẹp Kevin, 1KV, 25A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu, màu vàng , 1 KV, 20A
Kẹp cá sấu, màu vàng , 1 KV, 20A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu, màu đen , 1 KV, 20A
Kẹp cá sấu, màu đen , 1 KV, 20A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết