Đầu đọc thẻ ngoài và dây cáp USB cho camera ảnh nhiệt
Đầu đọc thẻ ngoài và dây cáp USB cho camera ảnh nhiệt
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Tấm chắn bảo về mặt trước cho camera ảnh nhiệt
Tấm chắn bảo về mặt trước cho camera ảnh nhiệt
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Tấm chắn nắng cho camera ảnh nhiệt
Tấm chắn nắng cho camera ảnh nhiệt
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Hộp an toàn cho camera ảnh nhiệt
Hộp an toàn cho camera ảnh nhiệt
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Ống kính hồng ngoại tiêu cự chụp xa IR Lens 30 mm
Ống kính hồng ngoại tiêu cự chụp xa IR Lens 30 mm
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Ống kính hồng ngoại IR Lens 13 mm (40,53 độ x 30,96 độ)
Ống kính hồng ngoại IR Lens 13 mm (40,53 độ x 30,96 độ)
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Ống kính hồng ngoại IR Lens 42 mm (13,04 độ x 9,8 độ)
Ống kính hồng ngoại IR Lens 42 mm (13,04 độ x 9,8 độ)
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Ống kính hồng ngoại IR Lens 70 mm
Ống kính hồng ngoại IR Lens 70 mm
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Ống kính hồng ngoại IR Lens 25 mm
Ống kính hồng ngoại IR Lens 25 mm
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
hộp đựng
hộp đựng
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Sạc nguồn và cáp sạc 110/ 230 V/ Z9
Sạc nguồn và cáp sạc 110/ 230 V/ Z9
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Miếng vải vệ sinh máy
Miếng vải vệ sinh máy
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Cáp video
Cáp video
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Màn hình LCD KT-460
Màn hình LCD KT-460
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Bộ sạc pin lion
Bộ sạc pin lion
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Cáp với giao diện lemo video RS 232
Cáp với giao diện lemo video RS 232
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Cáp với giao diện lemo
Cáp với giao diện lemo
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Pin Lion có thể sạc lại
Pin Lion có thể sạc lại
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Pin Lion có thể sạc lại 3.7 V 4.2 Ah
Pin Lion có thể sạc lại 3.7 V 4.2 Ah
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Cáp USB micro USB
Cáp USB micro USB
Giá 1 VNĐ
Chi tiết

Xem nhiều hơn