Camera Phát hiện phóng xạ UV 260 Sonel
Camera Phát hiện phóng xạ UV 260 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera đo nhiệt độ KT-320 Sonel (320x240 pixels,-20°C...350°C )
Camera đo nhiệt độ KT-320 Sonel (320x240 pixels,-20°C...350°C )
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera đo nhiệt độ KT-320 Sonel (320x240 pixels,-20°C...350°C )
Camera đo nhiệt độ KT-320 Sonel (320x240 pixels,-20°C...350°C )
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera đo nhiệt độ KT-250 Sonel (256x192 pixels,-20°C...350°C )
Camera đo nhiệt độ KT-250 Sonel (256x192 pixels,-20°C...350°C )
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera đo nhiệt độ KT-165 Sonel (160x120 pixels,-20°C...350°C )
Camera đo nhiệt độ KT-165 Sonel (160x120 pixels,-20°C...350°C )
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera đo nhiệt độ KT-200 Sonel (192x144 pixels,-20°C - 650°C)
Camera đo nhiệt độ KT-200 Sonel (192x144 pixels,-20°C - 650°C)
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera ảnh nhiệt KT- 670 Sonel
Camera ảnh nhiệt KT- 670 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera ảnh nhiệt KT- 650 Sonel
Camera ảnh nhiệt KT- 650 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera ảnh nhiệt KT- 560 Sonel
Camera ảnh nhiệt KT- 560 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera ảnh nhiệt KT- 80 Sonel
Camera ảnh nhiệt KT- 80 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Camera ảnh nhiệt KT-145 v11 Sonel
Camera ảnh nhiệt KT-145 v11 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Súng đo nhiệt độ DIT 500 Sonel
Súng đo nhiệt độ DIT 500 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Súng đo nhiệt độ DIT 130 Sonel
Súng đo nhiệt độ DIT 130 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 525 Sonel
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 525 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 520S Sonel
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 520S Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 520 Sonel
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 520 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 502 Sonel
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 502 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 535 Sonel
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 535 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 540 Sonel
Thiết bị đo cài đặt điện đa chức năng MPI 540 Sonel
Giá Liên hệ
Chi tiết
S-36 VLF thiết bị kiểm tra điện cao áp
S-36 VLF thiết bị kiểm tra điện cao áp
Giá Liên hệ
Chi tiết
kẹp cá sấu mini, bộ, 1KV 10A, được gắn vào lưỡi đầu dò với đường kính 2mm, sử dụng cho thiết bị đa năng CMM CMP
kẹp cá sấu mini, bộ, 1KV 10A, được gắn vào lưỡi đầu dò với đường kính 2mm, sử dụng cho thiết bị đa năng CMM CMP
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Dây dẫn đôi dài 25m có đầu cắm hình chuối cho kẹp cá sấu kevin
Dây dẫn đôi dài 25m có đầu cắm hình chuối cho kẹp cá sấu kevin
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A,  màu xanh dương
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A, màu xanh dương
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A,  màu đỏ
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A, màu đỏ
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A,  màu đen
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, 32A, màu đen
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, màu vàng
Kẹp cá sấu,K 09, 11 Kv, màu vàng
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,màu xanh dương 1 KV, 20A
Kẹp cá sấu,màu xanh dương 1 KV, 20A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu,màu đỏ 1 KV, 20A
Kẹp cá sấu,màu đỏ 1 KV, 20A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu, 1 KV, 32A
Kẹp cá sấu, 1 KV, 32A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp Kevin, 1KV, 25A
Kẹp Kevin, 1KV, 25A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu, màu vàng , 1 KV, 20A
Kẹp cá sấu, màu vàng , 1 KV, 20A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Kẹp cá sấu, màu đen , 1 KV, 20A
Kẹp cá sấu, màu đen , 1 KV, 20A
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Mỏ cặp K với dây cáp
Mỏ cặp K với dây cáp
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Má Kẹp
Má Kẹp
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Đầu đọc thẻ ngoài và dây cáp USB cho camera ảnh nhiệt
Đầu đọc thẻ ngoài và dây cáp USB cho camera ảnh nhiệt
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Tấm chắn bảo về mặt trước cho camera ảnh nhiệt
Tấm chắn bảo về mặt trước cho camera ảnh nhiệt
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Tấm chắn nắng cho camera ảnh nhiệt
Tấm chắn nắng cho camera ảnh nhiệt
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Hộp an toàn cho camera ảnh nhiệt
Hộp an toàn cho camera ảnh nhiệt
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Ống kính hồng ngoại tiêu cự chụp xa IR Lens 30 mm
Ống kính hồng ngoại tiêu cự chụp xa IR Lens 30 mm
Giá 1 VNĐ
Chi tiết
Ống kính hồng ngoại IR Lens 13 mm (40,53 độ x 30,96 độ)
Ống kính hồng ngoại IR Lens 13 mm (40,53 độ x 30,96 độ)
Giá 1 VNĐ
Chi tiết